X
تبلیغات
رایتل

داستان کوتاه

برای ویکی

نمی توانم باور کنم که تو چیزی جز هدیه خداوند باشی.