X
تبلیغات
زولا

داستان کوتاه

بگذار از زندگی بیشتر لذت ببریم

   اکثر  اوقات اوضاع آنطور که ما فکر می کردیم پیش نمی رود. کلا در اکثر مواقع «زندگی آنطور که ما فکر می کردیم نیست» ولی نکته مهم اینجاست که این جمله با٬ «زندگی آنطور که ما می خواهیم نیست» بسیار تفاوت دارد.  

   در اکثر مواقع شرایط جدیدی که با آن روربرو می شویم با آنکه طبق پیش بینی ما نبوده اما در نهایت می تواند به همان اندازه که می خواهیم خوب باشد. ولی چون آنچه رخ داده با آنچه ما تصور می کردیم متفاوت است ذهن اجازه نمی دهد از شرایط موجود لذت ببریم.  

    البته واضح است که این اصلا به معنای هرچه پیش آید، خوش آید نیست. بلکه این بدین معناست که ذهن نمی تواند تمامی شرایطی که منجر به کسب رضایت ما می شود را پیش بینی کند. 

بلو استار

من نشانه های حضور تو را می شناسم.

دگرگونی

 

 

شاید یکی از مهم ترین رازهای زندگی٬ راز دگرگونی باشد. 

شرایط برای پیشبرد ما به سوی پیشرفت٬ دگرگون می شوند. 

در صورتیکه این راز را درک کنیم و با دگرگونی ها کنار بیاییم٬ به جای آنکه موجهای دگرگونی بر سرمان ویران شوند و غرقمان کنند یاد می گیریم که باید بر این موجها سوار شد و آنها را هدایت کرد. چون هر حرکت رو به جلو نیاز به تغییر شرایط کنونی دارد و برای رخ دادن هر تغییر٬ شرایط باید دگرگون گردند. 

برای آنکه مخلوط آرد٬ شکر و تخم مرغ به کیک تبدیل شوند٬ باید مواد آن دگرگون گردند. این امری غیرقابل اجتناب و کاملا طبیعی است.

فجر

 

 

انقلاب ما٬ انتخاب ما نبود.